schandalige vrouwen

SCHANDALIGE VROUWEN WATTES?

Zo heet namelijk het bedrijf van Monique Koen!⁠ Haar overtuiging is dat, zolang wij vrouwen worden getypeerd als 'schandalige vrouwen', zodra we enigszins afwijken van het algemeen geaccepteerde vrouwbeeld, zij met alle liefde een schandalige vrouw IS.⁠

Lees meer